Pedagogikken

mm1933

Maria Montessori var en av Italias første kvinnelige leger. Hun fikk sin første ansettelse som lege på barneavdelingen ved den psykiatriske universitetsklinikken i Roma, og der kom hun for første gang i kontakt med barn. Hun observerte at barna var helt uten stimulering, men erfarte at barna kunne lære mye, bare de fikk tilrettelagt undervisning. Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljøet, gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene, er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi.

I montessoriskolen spiller elevenes aktivitet en stor rolle av følgende årsaker:
– for at skolearbeidet skal være meningsfullt, engasjerende og stimulerende
– for at skolearbeidet skal kunne individualiseres
– for at skolearbeidet skal fokusere på undersøkelse og problemløsning
– for at skolearbeidet skal utvikle elevens evne til å ta ansvar, samarbeide, tenke kritisk og bli kreativ

Les mer om Montessoripedagogikken på Norsk Montessoriforbunds hjemmeside