20161031_084706

Undervisningsopplegg som elevene jobbet med.